ANNOUNCE A LITTER

Witam. Chciałabym przedstawić drugi plan hodowlany na najblizszy sezon 2023/2024. Jak każdy widział zeszły sezon Cathrina spodziewała się miotu. Niestety nie sądziłam , ze mnie to spotka , ale cały miot odszedl. Każdy maluch odchodził na moich rękach , niewyobrazalny ból który mnie dotknął zabrał cześć z mojego serca. Nie ma niczego gorszego niż strata szczeniąt i walka o życie suki. Niestety przytrafiła nam się choroba od nieszczęsnych ptaków (gołębi ). Wiem , ze dużo osób na pewno było ciekawych i o tym gadało ( różne słyszałam historie ,ktore do mnie trafiały od innych osób ) , przykre jest to jakie środowisko kynologiczne potrafi być brutalne. Nie miałam potrzeby, aby sie tym dzielić , a i tak kilka osób potrafilo wbić konkretna szpilę , gdy byłam w stanie dosłownie depresyjnym. Ci co mnie znają wiedza jak ważne są dla mnie zwierzęta i zawsze je stawiam na pierwszym miejscu.

Dlatego tez wielkim szczęściem jest to , ze miałam możliwość sprowadzenia nasienia od Jorge Manuel Reyes , ktoremu wszystko zawdzięczam. Szybka decyzja , sprawne wysłanie nasienia i marzenie jest o krok bliżej. Mam nadzieje , ze będę mogła cieszyć się nadchodzącym skojarzeniem i maluchy przyjdą na świat zdrowe. Oczywiście przed planowaniem takiego miotu suka będzie odpowiednio przebadana czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań ( wiele wstretnych wiadomosci do mnie trafiło , ze chce kryć suke , która straciła miot) tylko ja jako HODOWCA , nie hoduje na ilość miotów. Poprzednia suka została wykastrowana po drugim miocie i może cieszyć sie emerytura.
Moje szczenięta idac do nowych domow maja komplet badań oraz sa odpowiednio zsocjalizowane. Zawsze kładę nacisk na dobro zwierząt i to jest dla mnie najwazniejsze.
Myśle , ze tego skojarzenia nie musze dokładnie przedstawiać. Przepiękny samiec ALEKSANDER jest wspaniałym przedstawicielem rasy i jego ojciec SASHA , którego środowisko w rasie zna i podziwia. Jestem dumna z tego , ze będę miała w swojej hodowli dokładnie to skojarzenie. Nie mogłabym bardziej wymarzyć sobie lepszego samca oraz hodowcy Jorge , który pomogl mi spełnić hodowlane marzenie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu po więcej informacji oraz rozmowy. Dla szczeniąt wybieram tylko najlepsze rodziny.
Dziekuje jeszcze raz.
Grafika od najlepszej Maugo Chervi

Hello. I would like to present the second breeding plan for the next season 2023/2024. As everyone saw last season, Cathrina was expecting a litter. Unfortunately, I didn’t think it would happen to me, but the whole litter passed away. Each little one passed away in my arms, the unimaginable pain that touched me took a part from my heart. There is nothing worse than losing puppies and fighting for a bitch’s life. Unfortunately, we had a disease from unfortunate birds (pigeons). I know that a lot of people were certainly curious and talked about it (I heard different stories that came to me from other people), it’s sad how brutal the cynological environment can be. I had no need to share it, and still a few people were able to stick a specific pin when I was literally depressed. Those who know me know how important animals are to me and I always put them first.

Therefore, it is a great happiness that I had the opportunity to bring semen from Jorge Manuel Reyes, to whom I owe everything. A quick decision, efficient sending of semen and the dream is one step closer. I hope that I will be able to enjoy the upcoming mating and that the babies will be born healthy. Of course, before planning such a litter, the bitch will be properly examined if she has any contraindications (many nasty messages have come to me that she wants to breed a bitch who lost her litter) only I, as a BREEDER, do not breed for the number of litters. The previous female dog was neutered after the second litter and can enjoy her retirement.

My puppies going to their new homes have a complete set of tests and are properly socialized. I always put emphasis on the welfare of animals and this is the most important thing for me.

I don’t think this association needs to be presented in detail. The beautiful male ALEKSANDER is a great representative of the breed and his father SASHA, whose environment in the breed he knows and admires. I am proud that I will have exactly this mating in my kennel. I couldn’t have dreamed of a better male and breeder Jorge who helped me fulfill my breeding dream. If you are interested, please contact me for more information and conversations. For puppies I choose only the best families.

Thank you again.

Graphics from the best Maugo Chervi

ANNOUNCE A LITTER

Witam. Chciałabym przedstawić drugi plan hodowlany na najblizszy sezon 2023/2024. Jak każdy widział zeszły sezon Cathrina spodziewała się miotu. Niestety nie sądziłam , ze mnie to spotka , ale cały miot odszedl. Każdy maluch odchodził na moich rękach , niewyobrazalny ból który mnie dotknął zabrał cześć z mojego serca. Nie ma niczego gorszego niż strata szczeniąt i walka o życie suki. Niestety przytrafiła nam się choroba od nieszczęsnych ptaków (gołębi ). Wiem , ze dużo osób na pewno było ciekawych i o tym gadało ( różne słyszałam historie ,ktore do mnie trafiały od innych osób ) , przykre jest to jakie środowisko kynologiczne potrafi być brutalne. Nie miałam potrzeby, aby sie tym dzielić , a i tak kilka osób potrafilo wbić konkretna szpilę , gdy byłam w stanie dosłownie depresyjnym. Ci co mnie znają wiedza jak ważne są dla mnie zwierzęta i zawsze je stawiam na pierwszym miejscu.

Dlatego tez wielkim szczęściem jest to , ze miałam możliwość sprowadzenia nasienia od Jorge Manuel Reyes , ktoremu wszystko zawdzięczam. Szybka decyzja , sprawne wysłanie nasienia i marzenie jest o krok bliżej. Mam nadzieje , ze będę mogła cieszyć się nadchodzącym skojarzeniem i maluchy przyjdą na świat zdrowe. Oczywiście przed planowaniem takiego miotu suka będzie odpowiednio przebadana czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań ( wiele wstretnych wiadomosci do mnie trafiło , ze chce kryć suke , która straciła miot) tylko ja jako HODOWCA , nie hoduje na ilość miotów. Poprzednia suka została wykastrowana po drugim miocie i może cieszyć sie emerytura.
Moje szczenięta idac do nowych domow maja komplet badań oraz sa odpowiednio zsocjalizowane. Zawsze kładę nacisk na dobro zwierząt i to jest dla mnie najwazniejsze.
Myśle , ze tego skojarzenia nie musze dokładnie przedstawiać. Przepiękny samiec ALEKSANDER jest wspaniałym przedstawicielem rasy i jego ojciec SASHA , którego środowisko w rasie zna i podziwia. Jestem dumna z tego , ze będę miała w swojej hodowli dokładnie to skojarzenie. Nie mogłabym bardziej wymarzyć sobie lepszego samca oraz hodowcy Jorge , który pomogl mi spełnić hodowlane marzenie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu po więcej informacji oraz rozmowy. Dla szczeniąt wybieram tylko najlepsze rodziny.
Dziekuje jeszcze raz.
Grafika od najlepszej Maugo Chervi

Hello. I would like to present the second breeding plan for the next season 2023/2024. As everyone saw last season, Cathrina was expecting a litter. Unfortunately, I didn’t think it would happen to me, but the whole litter passed away. Each little one passed away in my arms, the unimaginable pain that touched me took a part from my heart. There is nothing worse than losing puppies and fighting for a bitch’s life. Unfortunately, we had a disease from unfortunate birds (pigeons). I know that a lot of people were certainly curious and talked about it (I heard different stories that came to me from other people), it’s sad how brutal the cynological environment can be. I had no need to share it, and still a few people were able to stick a specific pin when I was literally depressed. Those who know me know how important animals are to me and I always put them first.

Therefore, it is a great happiness that I had the opportunity to bring semen from Jorge Manuel Reyes, to whom I owe everything. A quick decision, efficient sending of semen and the dream is one step closer. I hope that I will be able to enjoy the upcoming mating and that the babies will be born healthy. Of course, before planning such a litter, the bitch will be properly examined if she has any contraindications (many nasty messages have come to me that she wants to breed a bitch who lost her litter) only I, as a BREEDER, do not breed for the number of litters. The previous female dog was neutered after the second litter and can enjoy her retirement.

My puppies going to their new homes have a complete set of tests and are properly socialized. I always put emphasis on the welfare of animals and this is the most important thing for me.

I don’t think this association needs to be presented in detail. The beautiful male ALEKSANDER is a great representative of the breed and his father SASHA, whose environment in the breed he knows and admires. I am proud that I will have exactly this mating in my kennel. I couldn’t have dreamed of a better male and breeder Jorge who helped me fulfill my breeding dream. If you are interested, please contact me for more information and conversations. For puppies I choose only the best families.

Thank you again.

Graphics from the best Maugo Chervi


Contact / Kontakt : contact@valhallapride.com