CHARLIE WESLEY VALHALLA PRIDE

Wyjątkowy pies, który pochodzi z mojego pierwszego skojarzenia. IRTYSH Kodżan & VICTORJA From Arbenika. W miocie urodziło się 13 maluchów, ale gdy tylko wzięłam Charliego na dłonie, od razu wiedziałam, że jest mi przeznaczony. Ma wyjątkowy charakter. Stoicki spokój i jest niesamowicie dobrym stróżem , tak jak na mastifa przypadło. Jest to tak pewny siebie pies, że pomaga innym psom otworzyć się na świat. Pomógł nie jednemu lękliwemu psu przestać się bać otoczenia.

Jest bardzo mocnej budowy. Cechuje go mocna łapa, gruba kość i duża głowa, prosty grzbiet. Mam nadzieję, uzyskać po nim wspaniałe potomstwo. Na swoim koncie ma wiele tytułów, w tym Młodzieżowego Zwycięzcę Świata oraz Junior Latin Winner, i Młodzieżowego Zwyciezcę Klubu RSCE oraz Młodzieżowego Championa Hiszpanii. Zainteresowanych kryciem oraz szczeniakami po
CHARLIE zapraszam do kontaktu.

A unique dog that comes from my first association. IRTYSH Kodzhan  VICTORJA From Arbenika. There were 13 puppies in the litter, but as soon as I took Charlie in my hands, I immediately knew that he was meant for me. It has a unique character. Stoic calm and is an incredibly good watchman, just like a mastiff. He is such a confident dog that he helps other dogs to open up to the world. He has helped many fearful dogs stop being afraid of their surroundings.

It is of very strong body. It is characterized by a strong paw, thick bone and a large head, straight back. I hope to get great puppies from him. He has many titles, including Junior World Winner and Junior Latin Winner, Junior Club Winner of the RSCE and Junior Champion of Spain. If you are interested in mating and puppies after CHARLIE, please contact me.